ประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล 14 HoRNets 2022 "Research in the VUCA world"
วันที่ 22-27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา รีเวอร์ใชด์ จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลลำปาง กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล คว้า 2 รางวัล ประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล
14 HoRNets 2022 “Research in the VUCA world” วันที่ 22-27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา รีเวอร์ใชด์ จังหวัดเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับสองผลงานวิจัยทางการพยาบาล
 

🏆รางวัลผลงานยอดเยี่ยม ประเภท NURSING RESEARCH 1

✅การพัฒนารูปแบบการบริหารยาด้วยโปรแกรม Thai Identification
👩🏻‍💼🧑🏻‍💼คุณสมพร เลิศวิริยเสถียร คุณรัชพิณ ชินวณิชัย คุณรพีพรรณ น้อยปิ่น คุณธีรินทร์ เกตุวิชิต และ คุณธริชญา รักษ์กิตติกุล

 

🏆รางวัลผลงานยอดเยี่ยม ประเภท NURSING RESEARCH 2

✅การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบแบบวันเดียวกลับ โดยการจัดการรายกรณีของโรงพยาบาลลำปาง
👩🏻‍💼คุณอภินภัส ประจวบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

รางวัล​ R2R​ ดีเด่น​ ประจำ​ปี​ 2564

รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
🏆พว. สุกัญญา​ เลาหธนาคม​ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยอายุรกรรม 3 ​
รางวัล​ R2R​ ดีเด่น​ ประจำ​ปี​ 2564
การพัฒนา​แนวปฏิบัติ​ทาง​คลีนิก​ใน​การดูแ​ลทาง​โภชนาการ​ผู้ป่วยที่​ให้อาหาร​ทาง​สายยาง​ หอผู้ป่วย​อายุรกรรม​ 3​ โรงพ​ยาบาลลำปาง​
🏆พว.กฤษณา พึ่งศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หน่วยตรวจสวนหัวใจ เรื่อง “ผลของวิธีห้ามเลือดโดยคงการไหลเวียนเลือด ต่ออุบัติการณ์การเกิดภาวะหลอดเลือดแดงเรเดียลอุดตันในผู้ป่วยหลังฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารี”
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Hall Of Fame ประจำปี 2563

รางวัลยอดเยี่ยม

การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุภาพที่ 1

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน

รางวัลดีเยี่ยม

การประชุมวิชาการ​เครือข่าย​พัฒนา​คุณภาพ​บริการ​พยาบาล​ เขต​สุภาพ​ที่​ 1​ วันที่​ 30-31​ กรกฎาคม​ 2563​ ณ​ โรงแรม​เทวราช​ จ.น่าน

รางวัล​ดีเด่น

การประชุมวิชาการ​เครือข่าย​พัฒนา​คุณภาพ​บริการ​พยาบาล​ เขต​สุภาพ​ที่​ 1​ วันที่​ 30-31​ กรกฎาคม​ 2563​ ณ​ โรงแรม​เทวราช​ จ.น่าน

รางวัล​ดีเด่น

การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุภาพที่ 1 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน