Hall of frame ปี 2563

รางวัลยอดเยี่ยม

การประชุมวิชาการ​เครือข่าย​พัฒนา​คุณภาพ​บริการ​พยาบาล​ เขต​สุภาพ​ที่​ 1​ วันที่​ 30-31​ กรกฎาคม​ 2563​ ณ​ โรงแรม​เทวราช​ จ.น่าน

รางวัลดีเยี่ยม

การประชุมวิชาการ​เครือข่าย​พัฒนา​คุณภาพ​บริการ​พยาบาล​ เขต​สุภาพ​ที่​ 1​ วันที่​ 30-31​ กรกฎาคม​ 2563​ ณ​ โรงแรม​เทวราช​ จ.น่าน

รางวัล​ดีเด่น

การประชุมวิชาการ​เครือข่าย​พัฒนา​คุณภาพ​บริการ​พยาบาล​ เขต​สุภาพ​ที่​ 1​ วันที่​ 30-31​ กรกฎาคม​ 2563​ ณ​ โรงแรม​เทวราช​ จ.น่าน

รางวัล​ดีเด่น

การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุภาพที่ 1 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน