โครงการและกิจกรรม

กิจกรรม โครงการ ของเรา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ปี 2564

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Developing research proposal” ปี 2564

ติดตาม Download 

เอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Preceptor Researcher” ปี 2564

”””””””””””””””””””””””””””””””