เกี่ยวกับเรา

พัฒนาคุณภาพงานวิจัย
เพื่อสนับสนุนงานบริการพยาบาลที่ทันสมัยสู่ความเป็นเลิศ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ยุทธศาตร์

แผนกลยุทธ์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง พ.ศ. 2564-2568

แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล ปีงบประมาณ 2563

ผลงานของเรา

การประชุมวิชาการ​เครือข่าย​พัฒนา​คุณภาพ​บริการ​พยาบาล​ เขต​สุภาพ​ที่​ 1​ วันที่​ 30-31​ กรกฎาคม​ 2563​ ณ​ โรงแรม​เทวราช​ จ.น่าน

ส่งผลงานวิชาการนำเสนอ​ จำนวน​ 17​ เรื่อง ​งานวิจัย​ 15​ เรื่อง​ งาน​ EBP.​ 2​ เรื่อง​ ได้รับรางวัล​ 8 รางวัล​ ดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม​ 3 รางวัล

รางวัล​ดีเยี่ยม​ 2 รางวัล

รางวัล​ดีเด่น​ 3 รางวัล

กิจกรรมของเรา

เก็บตกภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการ​เครือข่าย​พัฒนา​คุณภาพ​บริการ​พยาบาล​ เขต​สุภาพ​ที่​ 1​ วันที่​ 30-31​ กรกฎาคม​ 2563​ ณ​ โรงแรม​เทวราช​ จ.น่าน

LPAC

ประชุมวิชาการ LPAC 

R2R เขต 1

ประชุมวิชาการ

R2R เขต 1

Play Video
Divider

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการวิจัย