หอผู้ป่วยกรุณา​ โรงพยาบาลลำปาง

  

หน่วยงานที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวช อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความพึงพอใจทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ