ยินดีต้อนรับเข้าสู่ : งานผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลลำปาง

ขั้นตอนการให้บริการ

  • พยาบาลคัดกรอง
  • ทำเวชระเบียน/ตรวจสอบสิทธิ
  • ซักประวัติหน้าห้องตรวจ
  • พบแพทย์
  • พยาบาลให้ข้อมูลการปฏิบัติตัว/ส่งตรวจพิเศษ
  • การเงิน
  • ห้องยา
โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น