กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมมีทั้งหมด 7 หน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงานศัลยกรรมหญิง

หน่วยงานศัลยกรรมชาย

หน่วยงานศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

หน่วยงานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก

หน่วยงานศัลยกรรมตกแต่ง ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

หน่วยงานศัลยกรรมประสาท

หน่วยงานศัลยกรรมอุบัติเหตุ