หน่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและส่องปอด

หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ

หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ ตั้งอยู่ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง 

เวลาเปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ศุกร์ ในเวลาราชการ(8.00.-16.00.) 

หยุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงที่ต้องตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยการส่องกล้องทั้งแผนก อายุรกรรม  ศัลยกรรมและกุมารเวชกรรม 

ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (EGD)

ส่องกล้องลำไส้ใหญ่((Colonoscopy)

ส่องกล้องระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อน(ERCP)

การใส่สายให้อาหารผ่านทางหน้าท้องโดยการส่องกล้อง( PEG)

การส่องหลอดลม(Bronchoscopy)

การตรวจสมรรถภาพทางปอด(Pulmonary function test)

การกระตุ้นการขับเสมหะ (Induce sputum)

ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะตับอักเสบและมะเร็งตับร่วมกับคลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหารและการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในเครือข่ายจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง

เป็นแหล่งฝึกการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์และแพทย์พี่เลี้ยงแผนกอายุรกรรม และศัลยกรรม

มีบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ( SMC)

     1. ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (EGD)

     2. ส่องกล้องลำไส้ใหญ่((Colonoscopy)

ผู้รับบริการที่สนใจต้องผ่านการตรวจวินิจฉัยและให้คำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหารและพยาบาลหน่วยส่องกล้องเพื่อนัดคิวตามความเหมาะสม
หน่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
และทางเดินหายใจ