หน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด

      หน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ให้บริการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด และการทำหัตถการรักษา                 ผ่านสายสวนให้แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย                   ทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ 

 เปิดให้บริการ ในเวลาราชการ จันทร์ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00

และนอกเวลาราชการ/เสาร์อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอด 24 ชั่วโมงเฉพาะกรณีฉุกเฉิน 

 ณ อาคารนวมินทรราชประชาภักดี ชั้น 3

การให้บริการของหน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลลำปาง

การตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดโคโรนารี

(Coronary angiography:CAG) 

เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจโดยการใส่สายสวนหัวใจผ่านผิวหนังเข้าสู่หลอดเลือดแดงบริเวณขาหนีบ  หรือข้อมือ จนกระทั่งปลายสายไปถึงหลอดเลือดหัวใจ จากนั้น แพทย์จะฉีดสารทึบรังสี เข้าทางสายสวนไปที่หลอดเลือดหัวใจ พร้อมเอ็กซ์เรย์บันทึกภาพของหลอดเลือดหัวใจ 

การขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยลูกโป่งและใส่ขดลวดค้ำยันในหลอดเลือดโคโรนารี (Percutaneous Coronary Intervention:PCI)

         การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ ผ่านสายสวนที่มีลูกโป่งเล็กๆ อยู่ปลายสาย ผ่านทางผิวหนัง เข้าสู่หลอดเลือดแดงที่ขา หรือข้อมือ  เข้าไปในหลอดเลือดหัวใจบริเวณที่มีการตีบตัน หลังจากนั้นจะใส่สายสวนบอลลูนที่มีขดลวดอยู่ตรงปลายเข้าไปขยาย และวางอย่างถาวรในตำแหน่งหลอดเลือดตีบตัน  เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ดีขึ้น

การศึกษาสรีรวิทยาไฟฟ้าของหัวใจเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความผิดปกติไฟฟ้าภายในหัวใจ

(Electrophysiology study)

การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโดยการจี้ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง

(Radiofrequency catheter ablation  )

o       การสวนหัวใจห้องขวาและห้องซ้าย(Right and Left catheterization)

o       การปิดรูรั่วของผนังกั้นหัวใจห้องบน (Atrial septal defect:ASD)ด้วยอุปกรณ์ชนิดแผ่นใยสังเคราะห์     (ในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่)

o       การปิดรูรั่วของผนังกั้นหัวใจห้องล่าง(Ventricle septal defect:VSD)ด้วยอุปกรณ์ชนิดแผ่นใยสังเคราะห์ (ในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่)

o       การปิด Patent ductus arteriosus(PDA)  ด้วยขดลวด(Coil embolization)หรืออุปกรณ์ปิดชนิดแผ่นใยสังเคราะห์ (ในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่)

O   การขยายลิ้นหัวใจไมตรัลตีบ( Mitral stenosis: MS )ด้วยลูกโป่ง ( Percutaneous balloon mitral valvuloplasty: PBMV ) 

  •