ศูนย์โรคไต

ศูนย์โรคไต ให้บริการที่ชั้น 1 อาคารทรีทเม้นต์ โรงพยาบาลลำปาง 

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น.

ให้บริการตรวจรักษาในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน 

และไตวายเรื้อรัง 

โดยบุคลากรที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง

ให้บริการบำบัดทดแทนไตด้วย

วิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ทั้งในรูปแบบ 

Hemodialysis และ Hemodiafiltration

 

          มีเครื่องฟอกเลือดด้วย             เครื่องไตเทียมเปิดให้บริการสำหรับผู้ป่วยนอกจำนวน 40 เครื่อง

และเครื่องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล จำนวน 5 เครื่อง ซึ่งจะให้บริการในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่มีอาการผิดปกติ และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการเปลี่ยนถ่ายพลาสมา (Plasma Exchange)

ให้บริการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการ

ล้างช่องท้องแบบถาวร ทั้งแบบ CAPD และ APD


        อีกทั้งเป็นแม่ข่ายดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องในจังหวัดลำปางโดยมีลูกข่ายคือ โรงพยาบาลงาว โรงพยาบาลเถิน และโรงพยาบาลเกาะคา

นอกจากการบำบัดทดแทนไตแล้ว ศูนย์โรคไตยังมีการทำหัตถการเกี่ยวกับการใส่ท่อทางเดินเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ทั้งแบบชั่วคราว และถาวร 

การตรวจวินิจฉัยโรคไตด้วยวิธีการทำ Kidney Biopsy และ ultrasound Kidney โดยอายุรแพทย์โรคไต