Home

กุมารเวชกรรม

การบริการของเรา

กลุ่มงานกุมารเวชกรรมให้บริการดูแลผู้ป่วยทารกและเด็ก อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 15 ปี แบบองค์รวม ถูกต้องตามมารตรฐานวิชาชีพ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ และผู้รับบริการพึงพอใจในการบริการ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงระดับตติยภูมิ เน้นการดูแลองค์รวม ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ 

ข่าวสารกุมารฯ

credit : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

เอกสารดาวน์โหลด

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

กิจกรรมกุมาร

กิจกรรมวันเด็กกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลำปาง
Chris Jones
ผู้ดูแลระบบ